Ai là kẻ đã trộm 100 đô la?

Có một người đàn ông để 100 đo la trên bàn và đi ra ngoài. Sau 10 quay trở về thì 100 đô của anh đã biến mất. Lúc đó nhà có 3 người: Đầu bếp, người giúp việc và anh thợ điện. Khi được hỏi người đầu bếp nói sau khi nấu ăn xong tôi thấy 100 đo trên bàn nhưng vì sợ gió thổi bay nên đã để 100 đô ở dưới quyển sách. Còn người giúp việc thì nói lúc dọn phòng thấy 100 đô dưới quyển sách nên đã kẹp chúng ở trang 1 và 2 trong quyển sách. Cuối cùng là anh thợ điện, anh ta nói tôi thấy tiền được kẹp trong quyển sách nên tôi đã kẹp lại ở trang 2 và 3 để đảm bảo an toàn hơn. Vậy trong 3 người ai là kẻ đã trộm?

Bắt Đầu

Loading...
Lên