Bạn thuộc kiểu con gái như thế nào?

Khi có người lạ tới bắt chuyện, thái độ của bạn sẽ là?

Bắt Đầu

Loading...
Lên