Đố các bạn con gì mà khi đập thì sống còn không đập thì chết?

Con gì mà khi đập thì sống còn không đập thì chết?

Bắt Đầu

Loading...
Lên