Chim gì nặng 10 kg? Quả gì nặng 100 kg? Ca sĩ nào nặng 1000 kg?

Chim gì nặng 10 kg? Quả gì nặng 100 kg? Ca sĩ nào nặng 1000 kg?

Bắt Đầu

Loading...
Lên