Đố vui – Một người đàn ông không mặc gì úp người xuống đất gọi là gì?

Một người đàn ông không mặc gì úp người xuống đất gọi là gì?

Bắt Đầu

Loading...
Lên