Nhìn vào bức ảnh này bạn có đoán được đây là nghĩa của từ nào không?

Đây là nghĩa của từ nào?

Bắt Đầu

Loading...
Lên