Gia đình này có bao nhiêu người? QUIZZ NHANH

Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?

Bắt Đầu

Loading...
Lên