Làm cách nào thủ phạm luôn uống được viên thuốc vô hại?

Một kẻ giết người hàng loạt đã bắt cóc mọi người và bắt họ uống 1 trong 2 viên thuốc: một viên vô hại, viên còn lại có độc. Bất kể nạn nhân uống viên thuốc nào, kẻ giết người cũng sẽ uống viên còn lại. Nạn nhân uống viên thuốc với nước và chết, kẻ sát nhân luôn sống. Làm cách nào thủ phạm luôn uống được viên thuốc vô hại?

Bắt Đầu

Loading...
Lên