Nếu là tên tội phạm, bạn sẽ chọn vào phòng nào để được an toàn?

Có một tên tội phạm bị kết án tử hình, nhà vua cho phép hắn chọn cái chết cho mình bằng cách vào 3 phòng: phòng thứ nhất có lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng và phòng thứ ba có một bầy sư tử nhịn đói đã 3 năm. Nếu bạn là tên tội phạm, bạn sẽ chọn phòng nào để được an toàn?

Bắt Đầu

Loading...
Lên