Người học giỏi tiếng anh lắm mới biết trong bức tranh này có bao nhiêu chữ tiếng anh?

Trong bức tranh này có tất cả bao nhiêu chữ tiếng anh?

Bắt Đầu

Loading...
Lên