Theo bạn ai sẽ là người gặp nguy hiểm nhất?

Nếu người đứng ở vị trí E trong hình thả hòn đá xuống, ai sẽ là người gặp nguy hiểm nhất?

Bắt Đầu

Loading...
Lên