Đố vui – Thằng đi trước cầm gì ?

Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì?

Bắt Đầu

Loading...
Lên